เกี่ยวกับเรา

iCONS BIGDATA เป็น Brand ใหม่ของ iCONS ที่เราต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ข้อมูลโครงการก่อสร้างใหม่ๆในไทยเท่านั้น เพราะเราเล็งเห็นว่าขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีใครสามารถให้บริการข้อมูลในลักษณะนี้ได้ ข้อมูลต่างๆ ยังคงกระจัดกระจาย ซ้ำซ้อนและข้อมูลที่มีอยู่ไม่ทันสมัยพอที่จะไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ด้วยแนวคิดนี้เอง เราจึงตั้งใจว่าจะทำให้ iCONS BIGDATA เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในประเทศไทย ไม่ว่าใครต้องการหาข้อมูลอะไรก็ตามในประเทศไทย จะต้องมุ่งตรงมาที่นี่ เราเชื่อมั่นว่า "เราจะทำสำเร็จอีกครั้ง"

ร่วมงานกับเรา

เราคือนักวิจัยข้อมูล

เรามีทีมงานวิจัยของเราเอง ทั้งภาคสนามและประจำสำนักงาน เราได้สร้างนักวิจัยด้วยการฝึกฝนอย่างหนัก พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ จากผู้ชำนาญการอาวุโสประสบการณ์มากกว่า 12 ปี เพื่อรวบรวม จัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้เรายังมีทีมงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ปัจจุบันทีมนักวิจัยจะต้องบริหารจัดการข้อมูลในระบบมากกว่า 45,000 รายชื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา

เราสร้างระบบเพื่อคุณ


แม้ว่าเทคโนโลยีที่เรามีจะก้าวล้ำนำหน้าไปไกล แม้ว่าเราจะมีโปรแกรมเมอร์ที่เยี่ยมยอดเพียงไหน แต่เทคโนโลยีและโปรแกรมเมอร์ของเราถูกใส่โปรแกรมไว้ว่าต้องพัฒนาระบบบนความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพราะหัวใจของระบบที่ดีคือทำให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้มีประสิทธิภาพสูงสุด